Přijezd mobilního technika na dané místo –  po Praze 200 kč
Příjezd mobilního technika na dané místo – mimo Prahu 10 Kč / 1 km
Pro stálé zákazníky dle dohody

mobilni-servis