Kodování vstřikovačů paliva u dieselových motorů

bosch vstrikovani

Kdy se kodují vstřikovače do řídící jednotky motoru ?

Při jejich výměně.

U určitých typů vozidel je nutno zapsat nové kody ze vstřikovačů do řídící jednotky motoru pro jejich správnou funkci.

Každy vstřikovač má svoje seriové číslo ,které musí být zapsáno do paměti řídící jednotky pro jeho správnou funkci.


Možné závady při nezapsání seriových čísel vstřiků do jednotky motoru :

  • Motor nelze nastartovat
  • Motor běží v tzv. nouzovém režimu (omezení výkonu)
  • Nepravidelný chod motoru

Cena  800 – 1500 Kč dle typu řídící jednotky